Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

W naszej przychodni istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji i leczenia geriatrycznego.

  
Geriatria zajmuje się opieką nad osobami w wieku podeszłym.

Pacjenci tacy wymagają często wyjątkowego i specyficznego podejścia medycznego co związane jest z :

 • wielochorobowością seniorów
 • skąpymi objawami w manifestacji klinicznej chorób
 • niecharakterystycznymi i mało specyficznymi objawami jakie zgłaszają chorzy w wieku starszym
 • nakładającymi się zaburzeniami funkcji poznawczych, utrudniającymi zebranie obiektywnego wywiadu bez wcześniejszej oceny psychologicznej ( otępienia z sensoryczną i motoryczną afazją, ubóstwem słownika, postawą roszczeniową, wypieraniem)
 • koniecznością posiłkowania się w zbieraniu wywiadu od osób okresowo obserwujących chorych
 • często brakiem logicznego kontaktu z chorymi i niewiedzą opiekunów o przyczynach pogorszenia stanu zdrowia i stosowanych lekach

 

Dla jakości życia osoby starszej podstawową wartością zdrowotną jest utrzymanie niezależności, co wymaga postawienia trafnej diagnozy i właściwego leczenia.

 

Na wizytę - badanie seniora należy przynieść:

 • leki pozostające w domu i stosowane terapie
 • wypisy szpitalne i posiadane wyniki badań
 • ostatnio stosowany rozpis leczenia
 • przedmioty ortopedyczne stosowane w domu
 • okulary do czytania
 • aparat słuchowy

 

lek. Aleksandra Kulej – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatra