Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

Nie są finansowane przez NFZ ( i wiąże się z częściową lub całkowitą opłatą przez pacjenta): 

  • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych 
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydane na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki 
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydane na życzenie pacjenta jeżeli nie jest wydane w celach pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
  • świadczenia, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra 
  • częściowy koszt wykupienia zleconych przez lekarza leków, środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych 
  • częściowy koszt zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium oraz zakładzie opiekuńczo leczniczym 
  • niektóre usługi transportu sanitarnego 
  • wszelkie badania diagnostyczne wykonywane na życzenie pacjenta