Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

Pacjent ubezpieczony ma prawo do korzystania z bezwzględnie koniecznych do diagnostyki i leczenia badań dodatkowych i konsultacji. Ocena czy badania te są faktycznie konieczne każdorazowo należy do prowadzącego diagnostykę i leczenie lekarza, który w takiej sytuacji wystawia skierowanie i pokrywa ich koszty.


Wszelkie badania wykonywane na życzenie pacjenta (wynikające z ciekawości, obaw w związku ze stosowanymi używkami np. palenie papierosów, chęci wykonania profilaktycznych badań – są płatne przez pacjenta.

  • W przypadku, gdy pacjent objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga w związku z tym leczeniem wykonania niezbędnych dodatkowych badań diagnostycznych – skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty tych badań leczący lekarz specjalista.
  • W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego/operacyjnego – konieczne badania diagnostyczne i konsultacje wykonuje szpital.
  • W przypadku gdy pacjent korzysta z leczenia prywatnego - koszty wymaganych badań diagnostycznych pokrywa pacjent.

 

W tych przypadkach odsyłanie pacjenta po skierowanie na badania do poradni lekarza rodzinnego jest całkowicie nieuprawnionym nadużyciem i zbędną fatygą dla pacjenta. Akty prawne nie przewidują konieczności / możliwości wykonywania raz w roku badań diagnostycznych! Obowiązek zlecania badań profilaktycznych wraz z określeniem terminów ich realizacji funkcjonuje jedynie w medycynie pracy i medycynie sportu.