Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

Zakres świadczonych usług:

 • badania kierowców ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność prawa jazdy we wszystkich kategoriach ( A, B, C, D, +E)
 • badania osób pracujących na stanowisku kierowcy – zarówno podlegających jak i niepodlegających ustawie o transporcie drogowym
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 

Wymagania dla poszczególnych kategorii:

Kategoria A

- badanie przeprowadza wyłącznie lekarz uprawniony do badania kierowców

- wymagane są: stężenie glukozy we krwi oraz inne badania - indywidualnie w zależności od wskazań

 

Kategoria B

- badanie przeprowadza wyłącznie lekarz uprawniony do badania kierowców

- wymagane są: stężenie glukozy we krwi oraz inne badania - indywidualnie w zależności od wskazań

 

Kategoria C, D, C+E, D+E oraz kierowcy zawodowi - badania wstępne

- badanie przeprowadza wyłącznie lekarz uprawniony do badania kierowców/lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców

- wymagane są:

 • konsultacja okulistyczna ( z oceną widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie pola widzenia, widzenia stereoskopowego, widzenia barw)
 • konsultacja neurologiczna
 • badania psychotechniczne/ konsultacja psychologiczna
 • stężenie glukozy we krwi
 • inne- indywidualnie w zależności od wskazań

 

 Kierowcy zawodowi - badania okresowe

- badanie przeprowadza wyłącznie lekarz uprawniony do badania kierowców/lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców

- wymagane są:

 • konsultacja okulistyczna ( z oceną widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie pola widzenia, widzenia stereoskopowego, widzenia barw)
 • konsultacja neurologiczna 
 • badania psychotechniczne/ konsultacja psychologiczna
 • stężenie glukozy we krwi
 • inne- indywidualnie w zależności od wskazań