Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

 

ORGANIZACJA W PRZYCHODNI POZ

Rejestracja pacjentów na umówioną godzinę odbywa się:

 • osobiście 
 • telefonicznie 
 • przez osoby trzecie w danym dniu lub w dniach poprzedzających

  

Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 9.00

 

Dostęp do pielęgniarek rodzinno-środowiskowych

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00
  • Tel.: 34 357 40 11 (Herby)
  • Tel.: 34 317 50 66 (Krzepice) 


Zlecone przez lekarzy badania radiologiczne (zdjęcia RTG)

można wykonać w dni robocze w:

 • SPZOZ w Lublińcu, ul . Sobieskiego 9 
 • Szpitalu Rejonowym w Krzepicach, ul. Szkolna 1

 


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

W godzinach od 18.00 do 8.00 rano w dni robocze, oraz w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 • Na terenie powiatu lublinieckiego:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9, tel.: 34 350 63 63 

 • Na terenie powiatu kłobuckiego:

  • Ambulatorium w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Szkolna 1, tel. 34 317 52 20.


Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • telefonicznie
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta


Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają miedzy innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej ( np.: kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 st.C szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku)
 • bóle brzucha nieustępujące pomimo zastosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy nieustępujące pomimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty szczególnie u dzieci i osób w wieku podeszłym
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle stawów, kręgosłupa, krzyża, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne ( z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego)

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Pacjent może nieodpłatnie korzystać z niezbędnych badań laboratoryjnych i RTG w ramach udzielonej porady.