Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych 
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (...);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                     
5) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciąguodpisukopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 

 

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

  

Odpłatność za dokumentacje medyczną udostępnianą po raz kolejny w żądanymm okresie:

pdf new